Dołącz do nas, a przybliżymy Ci świat!

Nasza szkoła furtką do twojej przyszłości!

Otwieramy drzwi do zagranicznej kariery!

Poczuj się pewnie za granicą!

Język akademicki

Język akademicki

 

Jest to kurs językowy w ramach którego główny nacisk kładziony jest na użycie języka naukowego. Kurs przeznaczony jest dla słuchaczy zaawansowanych i średnio-zaawansowanych, którzy opanowali podstawy języka, a chcą poszerzyć swoją wiedzę o obszary języka akademickiego. Pod tym pojęciem rozumiemy zasób słownictwa oraz specyficzne struktury charakterystyczne dla danego obszaru naukowego.

Na początku kursu określamy poziom zaawansowania słuchaczy, ich potrzeby oraz wyobrażenia na temat języka akademickiego.

Nasze kursy języka akademickiego przeznaczone są dla tych, którzy chcą się kształcić za granicą lub rozwijać naukowo publikując w języku obcym.  W ramach naszej oferty akademickiej oferujemy też korektę i edycję tekstów angielskich (tzw. proof reading) oraz przygotowanie lub korektę streszczeń artykułów i rozpraw naukowych w języku angielskim (summary). 

 

 

Oferta edukacyjna, Kursy: