Dołącz do nas, a przybliżymy Ci świat!

Nasza szkoła furtką do twojej przyszłości!

Otwieramy drzwi do zagranicznej kariery!

Poczuj się pewnie za granicą!

Oferta dydaktyczna

Oferujemy:

  • 6 języków do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski różne poziomy zaawansowania. Dodatkowo w Poznaniu oferujemy kursy języków: chorwackiego, serbskiego, bośniackiego oraz tureckiego. NOWOŚĆ! Kurs języka niderlandzkiego (holenderskiego) w Poznaniu.
  • kursy językowe dopasowane do potrzeb: ogólne, przygotowawcze, tematyczne, konwersacyjne
  • kursy tematyczne - tematyka kursów przygotowawczych wg zainteresowań i potrzeb słuchaczy
  • konkurencyją cenę - zniżki dla studentów, słuchaczy i pracowników Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa w Gdańsku
  • intensywne, wakacyjne kursy językowe! NOWOŚĆ!

 

Naszymi atutami są :

  • wykwalifikowani lektorzy, z wykształceniem filologicznym i doświadczeniem dydaktycznym
  • doświadczenie uczelni w prowadzeniu i organizacji zajęć językowych
  • kursy tematyczne dostosowana do potrzeb uczestników, np. język biznesowy, przygotowanie do wyjazdu w ramach programu Erasmus, przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, język fachowy  i inne
  • kursy przygotowujące do egzaminów językowych 
  • atrakcyjna forma zajęć, z wykorzystaniem multimediów

 

Naszym celem jest:

Wykorzystanie języka jako narzędzia do komunikacji: przekazywania informacji i uczuć, odbierania informacji, stworzenie sytuacji językowych, jak najbardziej zbliżonych do naturalnych, w których słuchacze będą mogli czynnie uczestniczyć.

 

Przygotowanie kursantów do łatwego i bezstresowego porozumiewania się w języku obcym w różnych sytuacjach życia codziennego i zawodowego, formułowania opinii i argumentowania. Słownictwo i gramatyka jest natychmiast stosowana w rozmowach i dyskusjach. Uczymy żywego języka w realnych sytuacjach życiowych.

 

Podczas zajęć następuje aktywne rozwijanie czterech podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania. 

 

Oferta edukacyjna, Kursy: