Dołącz do nas, a przybliżymy Ci świat!

Nasza szkoła furtką do twojej przyszłości!

Otwieramy drzwi do zagranicznej kariery!

Poczuj się pewnie za granicą!

Kursy językowe dla dzieci i młodzieży

Kursy językowe dla dzieci i młodzieży

Usługą oferowaną przez Akademię Języków Obcych FUTURE są kursy językowe prowadzone na wszystkich poziomach zaawansowania przez profesjonalnych, wysoko wykwalifikowanych nauczycieli. Każdy poziom trwa dwa semestry, tj. jeden rok szkolny. Zajęcia odbywają się w grupach 12 i 10-osobowych w salach Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Lekcje prowadzone są w godzinach popołudniowych i wieczornych dla każdej grupy.

 

W nauczaniu stosujemy metodę tradycyjną w oparciu o gramatyczną stronę danego języka – koncentrujemy się na podstawowych umiejętnościach gramatycznych – czytaniu i rozumieniu tekstów czytanych,  nauce pisania różnych wypowiedzi w stylu formalnym i nieformalnym, nauce słownictwa w zgodzie z przerabianym materiałem oraz na ćwiczeniu gramatyki.

 

Znajomość gramatyki stanowi podstawę komunikacji, stanowi także o pewności siebie i pewności warsztatu, którego używa się w komunikacji. Zajęcia służą też rozwijaniu umiejętności komunikacji bezpośredniej, czyli umiejętności mówienia i słuchania w języku obcym.

 

Na tych zajęciach słuchacze wypowiadają swoje opinie, dyskutują, reagują na wypowiedzi innych. Zajęcia te budują w słuchaczach pewność siebie, łamią barierę mówienia i pozwalają wykorzystać warsztat zdobyty na zajęciach z gramatyki.

 

Podczas zajęć następuje aktywne rozwijanie czterech podstawowych zdolności językowych: mówienia, słuchania, pisania i czytania. 

 

Nasza oferta w skrócie:

  • 6 języków do wyboru: angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, włoski, rosyjski;
  • różne poziomy zaawansowania;
  • grupy 12 i 10 osobowe;
  • zajęcia 2 razy w tygodniu po 45 minut lub 1 raz w tygodniu po 90 minut;
  • po ukończeniu kursu słuchacze otrzymują Certyfikat AJO Future określający zdobyty poziom zaawansowania językowego;

 

 

Masz pytania dotyczące kursu języka obcego?

 

 

Oferta edukacyjna, Kursy: