Dołącz do nas, a przybliżymy Ci świat!

Nasza szkoła furtką do twojej przyszłości!

Otwieramy drzwi do zagranicznej kariery!

Poczuj się pewnie za granicą!

Kursy języka specjalistycznego

 

Kursy języka specjalistycznego są dopasowane do indywidualnych potrzeb słuchaczy. Zarówno zakres tematyczny, jak i cel tych kursów każdorazowo zmieniają się, w zależności od tematyki, potrzeb, oczekiwań i wymagań danego słuchacza.

 

  • Kurs języka obcego-specjalistycznego może ułatwić:
  • rozwijanie poszczególnych sprawności językowych,
  • pogłębianie znajomość najważniejszych zagadnień specjalistycznych,
  • pokonywanie barier w komunikacji i wystąpieniach publicznych,
  • wzbogacenie słownictwa specjalistycznego.

 

W większości zajęcia prowadzone są za pomocą metody komunikatywnej, w małych grupach.

Sukces tym zajęciom zapewnia duża interakcja między studentami – w czasie zajęć kreowane są zadania językowe, w których kursanci czynnie ze sobą współpracują: rozwiązują ćwiczenia, przeprowadzają krótkie scenki i dialogi, symulacje. Dla wzmocnienia efektu nauki stosowana jest także metoda tradycyjna. Jednak w tym wypadku większość zagadnień gramatycznych jest rozpracowywana praktycznie w ujęciu o sytuacje problemowe. Wyjątkiem są problemy gramatyczne zgłaszane przez słuchaczy, wymagające szczegółowego wytłumaczenia.

 

 

Oferta edukacyjna, Kursy: